Van kasteel tot restaurant…

Fort Jutphaas kent een lange en bewogen geschiedenis.

14e eeuw – Kasteel Plettenburg

Voordat Fort Jutphaas verrees stond Kasteel Plettenburg op deze plaats. Dit kasteel zou al in 1300 gesticht zijn. In de loop van de tijd zijn er door brand en nieuwbouw verschillende huizen gebouwd. In 1806 werd het huis verkocht aan Barthold de Geer van Jutphaas en Isaac Schalij. In 1819 deden zij afstand van het huis, na onteigening voor het opwerpen van een “aarden fort op en over de weg van Jutphaas naar de Heemstede”. In 1820 werd kasteel Plettenburg vervangen door Fort Jutphaas. (bron: Wikipedia)

1820 – 1871 Ontstaan Fort Jutphaas

Er lagen rond 1820 al twee gebastioneerde schansen op de plaats van het voormalig kasteel Plettenburg. Vanaf 1846 kwam het fort tot stand door deze twee schansen samen te voegen. Er werd onder andere een bomvrij wachthuis van baksteen gebouwd, hierin is nu restaurant Céline gevestigd. In dit wachthuis konden 137 militairen verblijven. Je kunt in de kelders nog de haken in het plafond zien waaraan de hangmatten van de militairen gehangen werden. In 1871 werden er nog wat ingrijpende veranderingen aangebracht aan het fort. Tussen 1872 en 1874 werd er een nieuw inundatiekanaal gegraven en nam Fort de Batterijen de functie van Fort Jutphaas over. (bron: Wikipedia)

De Nieuwe Hollandse Waterlinie

Fort Jutphaas is onderdeel van de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Dat is een verdedigingswerk van 85 kilometer lang en Fort Jutphaas is één van de 45 forten. Het is één van de eerste forten van de waterlinie. De Nieuwe Hollandse Waterlinie was bedoeld om het westen onbereikbaar te maken voor de vijand. Daarbij werd het water ingezet als bondgenoot: door delen land onder water te zetten werd het gebied onbegaanbaar. Het water kwam niet hoger dan kniehoogte: zo was het te ondiep voor boten. 

Lees meer over de Nieuwe Hollandse Waterlinie.


Tweede Wereldoorlog

In de Tweede Wereldoorlog nam het Duitse leger Fort Jutphaas in beslag. Zij vestigden hier een zend- en ontvangststation voor de Kriegsmarine. De grote zendmast die zij op het fort plaatsten werd gebruikt voor de communicatie met duikboten. In 1943 werd het fort gebombardeerd door de geallieerden en het Duitse leger vertrok. Op het terras aan de grachtzijde is nog steeds het grote betonnen blok te zien waarop de zendmast gestaan heeft. 

1945 – 1951 Munitieopslag

De schade na het bombardement was gelukkig niet groot en het fort werd na de oorlog hersteld. Defensie heeft het fort daarna in gebruik genomen. Tot 1951 werd er munitie opgeslagen en dan met name vliegtuigbommen.  

1959 – heden
Van wijnhandel naar restaurant

In 1959 verkoopt Defensie het fort aan jonkheer Calkoen. Hij begint een wijnhandel/wijnkooperij in Fort Jutphaas. Na 26 jaar verkoopt jonkheer Calkoen in 1973 de wijnhandel aan de heer Kortekaas, een echte wijnkenner. Hij brengt de wijnhandel tot bloei. 

Na het overlijden van de heer Kortekaas wordt het fort in 2008 overgenomen door Fort Jutphaas BV. Deze heeft het fort een nieuwe horecabestemming gegeven, die ingevuld is door restaurant Céline.